POLITIKA PRIVATNOSTI

Datum stupanja na snagu: 01.09.2018.

 

Linum Internet Solution d.o.o Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Hajduk Stankova 2, Beograd, i matičnim brojem 21088030 (u daljem tekstu „Društvo„) prilikom pružnja svojih usluga prikuplja određene lične podatke korisnika. Shvatamo da je obrada ličnih podataka velika odgovornosti i težimo da budemo jasni u vezi sa tim kako prikupljamo, koristimo, prenosimo i pohranjujemo lične podatke.

Ova naša Politika privatnosti ima za cilj da vam objasni na koji način prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke i da vam omogući kontrolu nad istim.

 1. Definicije

Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice koje se može identifikovati na osnovu tih podataka (ili na osnovu tih podataka ili drugih informacija koje posedujemo).

Pojam Subjekti podataka za potrebe ove Politike obuhvata sve žive pojedince čije lične podatke čuvamo, što uključuje trenutne, prošle i potencijalne korisnike.

Rukovalac podacima je fizičko ili pravno lice koje određuje svrhu i način obrade ličnih podataka. Mi smo rukovaoci svih ličnih podataka koji se koriste u našem poslovanju.

Obrada jeste svaka aktivnost koja obuhvata upotrebu ličnih podataka. Ona uključuje, između ostalog, prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, objedinjavanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, čuvanje, prilagođavanje, ili sprovođenje bilo koje radnje ili grupe radnji uključujući organizovanje, menjanje, povrat, brisanje ili uništavanje podataka. Obrada takođe obuhvata prenos ličnih podataka trećim licima.

Podaci posebne kategorije (osetljivi lični podaci) obuhvataju informacije o rasnom ili etničkom poreklu osobe, njenim političkim mišljenjima, verskim ili sličnim uverenjima, sindikalnom članstvu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju ili seksualnom životu, kao i genetske i biometrijske podatke, kada se koriste za identifikovanje pojedinca.

 1. Svrha Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti reguliše koji sve uslovi moraju biti zadovoljeni u vezi sa obradom i zaštitom vaših ličnih podataka. Obrada ličnih podataka podleže određenim merama pravne zaštite u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji propisuje ograničenja u vezi sa načinom na koji možemo da obrađujemo i koristimo takve informacije.

 1. Osnovna načela obrade ličnih podataka

Prikupljaćemo i obrađivati vaše lične podatke u skladu sa važećim propisima i načelima dobre prakse i običaja. S tim u vezi, prilikom obrade vaših ličnih podataka, pridržavaćemo se osnovnih principa, kao u nastavku.

 1. Lične podatke ćemo obrađivati u skladu sa važećim zakonima, transparentno, a na osnovu eksplicitnog i slobodnom voljom izraženog informisanog pristanka. Postoje slučajevi kada se podaci obrađuju bez saglasnosti kosirnika, u skladu sa zakonom, kao i iz naših „legitimnih interesa“.
 2. Prikupljaćemo lične podatke samo za naznačene i legitimne svrhe. Ukoliko postane neophodno da se promeni svrha radi koje se podaci obrađuju, obavestićemo vas o novoj svrsi pre bilo kakve obrade.
 3. Prikupljaćemo i obrađivati isključivo one lične podatke koji su neophodni za svrhu obrađivanja.
 4. Preduzećemo sve potrebne korake da lični podaci budu tačni i ažurirani,
 5. Čuvaćemo vaše lične podatke (u obliku koji omogućava identifikaciju lica na kojeg se odnosi) samo u periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe za koje se podaci prikupljaju. Nakon ispunjenja svrhe prikupljanja, obrisaćemo sve lične podatke (izuzev u slučajevma kada postoji valjan ralog za njihovo zadržavanje, kao što su recimo sudski postupci).
 6. Preduzećemo sve odgovarajuće tehničke mere kako bismo obezbedili sigurnost ličnih podataka, što će uključivati njihovu zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade ili slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
 1. Lični podaci koje prikupljamo

Za potrebe pružanja usluga, prikupljamo, obrađujemo i skladištimo sledeće lične podatke:

 • vaše ime i prezime,
 • datum rođenja,
 • kontakt podatke: email adresu, adresu, broj telefona,
 • podatke o bankovnom računu i kreditnoj kartici,
 • informacije potrebne da vam omoguće pristup vašem profilu naloga, kao što su vaše korisničko ime i lozinka, i / ili sigurnosno pitanje i odgovor,
 • u slučaju da se obratite našem timu korisničke službe kako biste u cilju razgovora o uslugama, ili kako biste postavili pitanje ili uložili žalbu, zatražićemo od vas podatke u vezi sa uslugom koju tražite,
 • dijagnostičke informacije, tehničke informacije, informacije o greškama i informacije o korišćenju kao što su vreme i trajanje korišćenja usluge,
 • glasovne informacije kada se obratite timu naše korisničke službe.

 

 1. Korišćenje vaših podataka

Vaše lične podatke ćemo koristiti za sledeće svrhe:

 • izvršenje našeg ugovora sa vama,
 • da bismo upravljali vašim nalogom odnosno da bismo vam odobrili pristup našim uslugama, potvrdili vaš identitet i komunicirali sa vama o tome,
 • za promotivne aktivnosti (npr. prikazivanje reklama i sadržaja), uz vašu prethodnu sagslasnost,
 • provere zadovoljstva korisnika i kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo,
 • radi usklađivanja sa zakonskim obavezama koje imamo kao pružalac usluga,
 • za druge svrhe, uz vašu zasebnu saglasnost.

.

 1. Transfer ličnih podataka

Važeći propisi koji se odnose na zaštitu ličnih podataka ograničavaju prenos ličnih podataka van Republike Srbije u cilju obezbeđivanja neophodnog nivoa zaštite. Lični podaci prenose se preko granice kada se prenose u drugu državu odnosno kada se pregledaju ili kada im se pristupa u drugoj državi. U skladu sa zakonom, kada se podaci prenose u zemlje čiji zakoni nisu sveobuhvatni kao zakoni naše zemlje odnosno kao zakoni u Evropskoj uniji, neophodno je da se dobije dozvola nadležnih organa pre prenosa ličnih podataka preko granice kako bi se utvrdilo da li su zadovoljeni neophodni uslovi. Želimo da skrenemo pažnju da ćemo preduzeti sve potrebne mere kako bismo osigurali da vaši lični podaci ostanu zaštićeni u skladu sa zakonom u slučaju eventualnog prenosa. U slučaju dodatnih pitanja na ovu temu, možete nam se obratiti na adresu: https://www.podrska.naklik.rs

 1. Zadržavanje podataka

Zadržaćemo vaše lične podatke onoliko dugo koliko su podaci neophodni za svrhe za koje su prikupljeni i tokom bilo kog dodatnog perioda koji može da se zahteva ili odobrava zakonom. Nakon ispunjenja svrhe, svi lični podaci će biti propisno uništeni i izbrisani iz našeg sistema.

Generalno, periodi zadržavanja podataka utvrđuju se uzimajući u obzir (i) vreme potrebno za pružanja usluge; (ii) vreme koje zahteva zakon i relevantne odredbe zastarelosti.

 1. Vaša prava

U svako doba nam se možete obratiti sa zahtevom da vam damo detalje o informacijama koje prikupljamo o vama i da tražite od nas da ispravimo sve eventualne greške, da se protivite obradi ili da tražite ograničenje obrade, da tražite pristup tim informacijama, kao i njihovo brisanje ili prenosivost. U skladu sa važećim zakonom, imamo pravo da odbijemo da obradimo zahteve koji se nerazumno ponavljaju, koji zahtevaju nesrazmerne tehničke napore, koji ugrožavaju privatnost drugih osoba ili za koje pristup inače nije obavezan po lokalnom zakonu.

U slučaju da želite od nas da obrišemo vaše lične podatke, potvrđujete da znate da možda nećete moći da pristupite uslugama ili da ih koristite

Za izvršenje vaših prava, slobodno nam se obratite na adresu : https://www.podrska.naklik.rs

U svako doba nam možete podneti prigovor u vezi sa našim marketinškim objavama i saopštenjima. Mi šaljemo marketinške poruke na osnovu prethodno dobijene saglasnosti. Da biste povukli saglasnost, jednostavno upotrebite funkciju koja se nalazi u dnu bilo koje e-poruke koju vam pošaljemo.

Takođe, možete podneti i žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u vezi sa našom obradom podataka. Mi vas ovim putem podstičemo da nas obavestite o svim zabrinutostima koje imate, kako bismo to pokušali da rešimo.

 1. Usluge trećih lica

Naše usluge mogu da sadrže veze ka veb-sajtovima, aplikacijama i uslugama. One nisu obuhvaćene ovom politikom privatnosti i mi ne možemo biti odgovorni za bezbednost niti privatnost onih informacija koje su prikupljene putem veb lokacija ili drugih usluga.

Mi ne kontrolišemo sajtove trećih strana kao ni njihove politike privatnosti. Preporučujemo da pročitate politike i smernice privatnosti tih lica.

 1. Kolačići

Prilikom pružanja naših usluga, možemo da koristimo kolačiće ili druge tehnologije. Kolačići su informacije u obliku male tekstualne datoteke u kojima se čuvaju informacije na uređaju korisnika.

Korišćenje kolačića pomaže da se identifikujete na veb sajtu prilikom kasnijih poseta, omogućava nam da vam pružimo određene funkcije i pruža nam informacije u vezi sa posetama veb sajta.

Prilikom pristupanja našim uslugama tražićemo od vas da nam date zasebnu saglasnost za skladištenje kolačića. Ako ne prihvatite kolačiće, to može da utiče na vaše iskustvo korišćenja naše veb lokacije/Usluga.

 1. Obratite nam se

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite putem: https://www.podrska.naklik.rs

Ukoliko smatrate da naša obrada ličnih podataka nije u skladu sa važećim zakonom, možete se obratiti nadležnom Povereniku za za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Mišljenje Ministarstva finansija o izdavanju elektronskog računa

narandžasti kvadrat sa belim inicijalima OK pored koga belim slovima piše onClick

Linum Internet Solution d.o.o.
Zvečanska 11
11000 Beograd, Srbija
PIB: 108889775
Matični broj: 21088030

Radno vreme:

Pon - Pet: 9 - 17h
Subota: 9 - 14h

Pišite nam i direktno na (klik na ikonicu):

Crvena loptica sa belim znakom pored koje piše UniCredit Bank crnim slovima
Plava zvezda pored koje piše ALLSECURE a iznad svega ima mali sivi katanac sa natpisom bezbedna plaćanja
Plavim slovima ispisano verified by visa
Dve kartice jedna pored druge sa plavom linijom na vrhu i žutom linijom na dnu na kojima piše velikim plavim slvima VISA
Crvenim slovima ispisano MasterCard a ispod narandžastim slovima ispisano SecureCode
Crveni i narandžasti krugovi ispod kojih piše MasterCard i pored njih crveni i plavi krug ispod kojih piše Maestro

Copyrights © 2020 All Rights Reserved | Web servis na klik | Izrada sajta - web sajtova Beograd, Srbija